Carlos
Sixirei Paredes

Entrevistas:
Lugar de gravación: Sala Circular do Auditorio de Galicia (Compostela)
Ano de gravación: 2010
O autor le outros autores/as:
(Méndez Ferrín, Xosé Luís)
Lugar de gravación: Sala Circular do Auditorio de Galicia (Compostela)
Ano de gravación: 2010
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Sala Circular do Auditorio de Galicia (Compostela)
Ano de gravación: 2010