Carlos
Sixirei Paredes

Carlos Sixirei Paredes (Santiago de Compostela-A Coruña, 1949) é licenciado en Filosofía e Letras e profesor titular de Historia de América na Universidade de Vigo (Campus de Ourense).

[Agosto, 2010]