Carlos
Sixirei Paredes

Galeguidade e cultura no exterior
 Divulgación
 1995
 Xunta de Galicia