Xosé Luís
Méndez Ferrín

Viva San Roque!
 Outros
 1988
 Pregón das festas de Celanova publicado en Diario de Galicia, 13 de agosto de 1988