(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo" (Tomo I)
 Ensaio (Libro de actas)
 marzo de 2004
 Consello da Cultura Galega