Centro de Documentación da AELG
Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo" (Tomo I) - Curros Enríquez e o teatro. Desde autos simbólicos ata zarzuelas de salón (autoría de Inmaculada López Silva)
Obra colectiva