Centro de Documentación da AELG
Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo" (Tomo I) - Arredor d'O divino sainete (autoría de Xosé Luís Méndez Ferrín)
Obra colectiva