(1941 - 2002)

Carlos
Casares

Palabras con fondo: un compromiso dos escritores de Galicia coa cooperación e a solidariedade internacional
 Narrativa (Relatos)
 2000
 Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade