Berta
Dávila

Libros galegos de onte e hoxe para a nenez e a mocidade (2010-2015)
 Monografía
 2015
 Autoras: Eulalia Agrelo Costas, Mónica Álvarez Pérez, Pilar Bendoiro Mariño, Laura Blanco Casás, Verónica Casais Vila, Berta Dávila, Esther de León Viloria, Cristina Fernández Santomé, Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo, Vanessa Regina Ferreira da Silva, Carmen Franco Vázquez, Geovana Gentili, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez, Ana Margarida Ramos, Blanca-Ana Roig Rechou, Alba Rozas Arceo, Isabel Soto