Bernardino
Graña

Colectivas
Cangas (2005)
Cangas (2005)
Castelló de la Plana-Morella (1999)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Teatro Rosalía de Castro. A Coruña (1995)
A Coruña (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Mondoñedo (1989)
Durango. Biscaia (1988)