Centro de Documentación da AELG
Autoría
Juan Carlos Gil
Ano
2005
Lugar
Cangas
Descrición da foto

Contracuberta do libro Conversas con Bernardino Graña (Edicións Xerais)
Arquivo de Rafael Fernández Lorenzo

Persoas que figuran na fotografía
Ver etiquetas
Etiquetar

Fotografía achegada por Rafael Fernández Lorenzo. Todos os dereitos reservados.
Se vostede coñece algún dato desta fotografía e/ou é consciente dalgún erro na información que se amosa, agradecémoslle que nolo comunique a oficina@aelg.org indicándonos este número de referencia: 387