Armando
Requeixo

As Letras Galegas na Encrucillada (tomo I)
 Ensaio
 decembro de 2017
 Monografía Encrucillada