Ana
Acuña

Galicia, de nós a nós
 Ensaio (Arte)
 setembro de 2020
 Edición Fundación Cidade da Cultura, Santiago de Compostela