Xulio L.
Valcárcel

Entrevistas:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2008
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Sede da Real Academia Galega (A Coruña)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Museo de Belas Artes (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
O autor le outros autores/as:
(Fonte, Ramiro)
Lugar de gravación: Sede da Fundación Caixa Galicia (Vigo)
Ano de gravación: 2009
(Seoane, Xavier)
Lugar de gravación: Sede da Fundación Caixa Galicia (Vigo)
Ano de gravación: 2009
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: Facultade de Filoloxía (A Coruña)
Ano de gravación: 2006
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Actividades da AELG:
Actividade: Premios Aelg 2009
Lugar de gravación: Hotel Porta do Camiño (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Biblioteca de Estudos Locais (A Coruña)
Ano de gravación: 2010
Lugar de gravación: Teatro Rosalía de Castro (A Coruña)
Ano de gravación: 2014
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
Videopoemas:
Lugar de gravación: Santo Amaro (Centroña Producións Audiovisuais S.L.) (A Coruña)
Ano de gravación: 2012