Xosé Manuel
Beiras

A Galiza de Bóveda. Actas do Congreso, 2003
 Ensaio (Libro de actas)
 2009
 Difusora de Letras, Artes e Ideas