Xosé Luís
Méndez Ferrín

De Manuel María a Ferrín: a grande xeración
 Ensaio
 2006
 Real Academia Galega
 Cabana, Darío Xohán