Xosé Luís
Méndez Ferrín

Revista A Trabe de Ouro, número 108
 Ensaio (Historia)
 maio de 2018
 Revista a Trabe de Ouro. Xoán Carlos Domínguez Alberte: "Senlleiros e esquecidos. Paseos e paseantes nocturnos na Terra de Celanova dende o verán do 36"