Xosé Luís
Méndez Ferrín

O perdurable legado de Fernando Pérez-Barreiro
 Homenaxe
 febreiro de 2015
 Edicións do Cumio. Edición a cargo de Xulio Ríos