Xosé Luís
Méndez Ferrín

III Festival da Poesía no Condado
 Poesía (Poemas soltos)
 1983
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado