Xosé Luís
Méndez Ferrín

Antoloxía da literatura fantástica en lingua galega
 Narrativa (Relatos)
 1991
 Editorial Galaxia. Edición de Antón Risco