Xosé Luís
Méndez Ferrín

VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética
 Poesía (Poemas soltos)
 1988
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado