Xosé Luís
Méndez Ferrín

IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética
 Poesía (Poemas soltos)
 1989
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado