Xosé Luís
Méndez Ferrín

XI Festival da Poesia no Condado
 Poesía (Poemas soltos)
 1991
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado