Xosé Luís
Méndez Ferrín

25 anos. Mostra Internacional de Teatro Ribadavia
 Divulgación (Teatro)
 xullo de 2009
 Difusora de Letras, Artes e Ideas