Xosé Luís
Méndez Ferrín

Catro narracións
 Narrativa (Relatos)
 1977
 O Castro. O internado, de Carlos Durão, foi premiado no I Premio Pedrón de Ouro, 1975.