Xosé Luís
Méndez Ferrín

Alguén agarda que volva alí
 Antoloxía
 1998
 Antoloxía de textos con fotografías de Maribel Longueira