Ricardo
Martínez-Conde

(Sanxenxo, 1949)

Cursou o Doutoramento en Filosofía e Letras na Universidade Complutense de Madrid, especializándose nas relacións Historia-Literatura.

Publicacións en galego:

Poesía

- [1990] Lento esvaece o tempo, Ed. Compostela

- [1993] Orballo nas camelias, Ed. Sotelo Blanco

- [1995] O silencio das árbores, Ed. Espiral Maior

- [2001] A núa lentitude, Ed. Follas Novas

- [2003] Compostela, vella memoria, Ed. 3C3

Ensaio histórico

- [1993] Os Símbolos de Galicia, Cons. Cultura

Aforismos

- [1998] Debullar, Ed. Galaxia

Colaborador en Prensa e Revistas Especializadas

Seccións: Opinión, Crítica Literaria.

Outros soportes

- [2005] Autores galegos (Catálogo literario dispoñíbel en liña)