Xosé Luís
Méndez Ferrín

Percival e outras historias
 Narrativa (Relatos)
 1958
 Editorial Galaxia. Posteriormente publicado por Xerais