Centro de Documentación da AELG
Percival e outras historias - Cantiga do amante preso
Méndez Ferrín, Xosé Luís
Le: Ledo Santiso, José Manuel
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo)
(Vigo)
Ano de gravación: 2016