Xosé Luís
Méndez Ferrín

Colectivas
Fundación Gonzalo López Abente. Muxía (2011)
Celanova (2001)
Santiago de Compostela (1995)
Tarragona (1993)
1990?
Sede da Real Academia Galega. A Coruña (1987)