Xavier
Alcalá

Entrevistas:
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2008
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Casa da Cultura (Fene)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Casa da Cultura (Fene)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2015
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2015
O autor le outros autores/as:
(Cunqueiro, Álvaro)
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: Facultade de Filoloxía (A Coruña)
Ano de gravación: 2006
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Universidade da Coruña-Facultade de Filoloxía (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021