Xavier
Alcalá

Nos pagos de Huinca Loo
 Narrativa (Novela)
 1982
 Edicións Nós