Xavier
Alcalá

IES David Buján-Cambre (A Coruña)
3º ESO
Do 5 de maio de 2008 ao 12 de maio de 2008
Campo de Traballo Internacional (A Coruña)
2º de bacharelato
Do 10 de agosto de 2007 ao 10 de agosto de 2007