Tucho
Calvo

Entrevistas:
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Pazo da Cultura (Pontevedra)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
O autor le outros autores/as:
(Dieste, Rafael)
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2009
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2009
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Auditorio do CGAC (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2006