Suso de
Toro

Contos da xustiza
 Narrativa (Relatos)
 1991
 Ir Indo Edicións