Rexina
Vega

Entrevistas:
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2019
A autora le outros autores/as:
(Cunqueiro, Álvaro)
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2009
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2009
Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Universidade de Vigo-Facultade de Filoloxía e Tradución (Vigo)
Ano de gravación: 2008