(1911 - 1981)

Álvaro
Cunqueiro

Si o vello Sinbad volvese ás illas
 Narrativa
 1961