Pilar
Pallarés

Palabra de muller
 Poesía
 maio de 1992
 Edicións Xerais. Concello de Vigo