Pilar
Pallarés

Son de poesía
 Poesía
 2005
 Edições Fluviais e Libraría Couceiro