Miguel Anxo
Seixas Seoane

As Irmandades da Fala, cen anos despois
 Ensaio
 decembro de 2016
 Universidade da Coruña