Miguel Anxo
Fernán-Vello

IV Festival da Poesía no Condado
 Poesía (Poemas soltos)
 1984
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado