Miguel Anxo
Fernán-Vello

Cadernos de Mariñán 1. III Encontro de Escritores Galegos
 Ensaio (Libro de actas)
 2006
 Deputación da Coruña