Margarita
Ledo

Cartafol de soños. Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario
 Poesía
 setembro de 2012
 Asociación Cultural Alexandre Bóveda