(1929 - 2004)

Manuel María

Notas encol da poesía de Fermín Bouza-Brei
 Ensaio
 1958
 Separata de Boletín da Real Academia Galega, nº 327-333