(1929 - 2004)

Manuel María

Poetas entre a tradición e a modernidade
 Edición crítica (Poesía)
 1997
 Edicións A Nosa Terra / AS-PG
 Gómez Sánchez, Anxo