(1929 - 2004)

Manuel María

Laio e cramor pola Bretaña
 Poesía
 1973
 Editorial Poesía & Ficção, Lisboa (Portugal). Limiar de Francisco Rodríguez