(1929 - 2004)

Manuel María

Informe pra axudar a alcender unha cerilla
 Poesía
 1973
 Edicións Patronato da Cultura Galega, Montevideo. Capa de Luís Seoane