(1929 - 2004)

Manuel María

Cecais hai unha luz
 Poesía (Poemario)
 2010
 Fundación Manuel María