(1929 - 2004)

Manuel María

Barriga verde
 Teatro
 1968
 1ª ed., Edicións Castrelos, Col. O Moucho, nº 8, Vigo, 1968; 2ª ed., Edicións Castrelos, Col. O Moucho, nº 8, Vigo, 1969; 3ª ed., Edicións Castrelos, Col. O Moucho, nº 8, Vigo, 1973; 4ª ed., Galiza Editora, Ourense, 1996, edición e estudo introdutorio de Santiago Esteban Radío.
 Galaxia
 Vigo

 Teatro de títeres e obxectos
 Farsa
 Indeterminado. Variado
 media
 Sen determinar.
 1 feminina/s e 6 masculina/s
 O Galego e o Serrador pelexan polo amor dunha moza.

 1969
 Abrente