(1929 - 2004)

Manuel María

Auto do Castromil ou a revolución dos baúles
 Teatro
 1992
 Contos do Castromil, nº 4, Vigo. Edición non venal.
 Ir Indo Edicións
 Vigo

 Indeterminada. Variada
 curta
 Interiores e exteriores de Compostela. Int. Autobús de liña. Int. Aeroporto.
 1 feminina/s e 10 masculina/s
 Baúles, maletas e fardelos sublévanse e ocupan os asentos nun auto de liña no que viaxa o escritor Otero Pedrayo.